HeLkon

62 teksty – auto­rem jest HeL­kon.

Kto nie chce czy­nić dob­ra, niech ustąpi miejsca. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 marca 2017, 16:26

Mam ko­ta, głas­kam go, kiedy przyj­dzie mu na to ochota.

Z poz­dro­wieniami dla ko­cia­rzy w dniu ko­ta ;) 

anegdota dnia z 19 lutego 2017 roku
zebrała 43 fiszki • 17 lutego 2017, 23:53

" Diabeł nie śpi z byle kim "

Możesz naj­rzew­niej­sze wier­sze pisać
o miłości wspa­niałej i wiecznej
i cóż ci po nich, gdy cuchną zdradą, przeb­rzmiałym szczęściem
i marze­niami daw­no już ściętej głowy

Możesz Bo­gu hołdy wiel­ki­mi li­tera­mi składać
i świętych za­pew­niać, że mieli rację
i cóż im po tym, gdy to tyl­ko pus­te słowa
jak echo, głuche na dziec­ka płacz 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 30 października 2016, 23:34

Człowiek bez ho­noru zaw­sze znaj­dzie drogę do ludzi. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 października 2016, 23:09

Mężczyz­na wie kiedy zacząć, du­reń nie wie kiedy skończyć. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 24 października 2016, 23:04

Mężczyz­na kończy się tam, gdzie zaczy­na się je­go cham­stwo wo­bec kobiet.


/ cham, to tyl­ko niemiły rzeczow­nik rodza­ju męskiego / 

myśl
zebrała 51 fiszek • 19 października 2016, 19:00

W życiu chodzi o to, żeby być z siebie dumnym,
ale trze­ba mieć ku te­mu so­lid­ny powód. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 7 października 2016, 23:59

Krótki wiersz o zabijaniu

Wer­sy dla najdroższej
z myślą o bezcennej. 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 29 września 2016, 00:53

Dob­ro wyol­brzy­miaj, niech rośnie w siłę. 

myśl dnia z 2 września 2016 roku
zebrała 62 fiszki • 24 sierpnia 2016, 19:21

Bi­le­tu do ra­ju nie ku­pisz za żad­ne pieniądze.
Za dob­roć - dos­ta­niesz go za darmo. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 31 lipca 2016, 18:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HeLkon

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

23 kwietnia 2017, 21:34Meron sko­men­to­wał tek­st Kto nie chce czy­nić [...]

1 kwietnia 2017, 00:16HeLkon sko­men­to­wał tek­st Éclipse

1 kwietnia 2017, 00:13HeLkon sko­men­to­wał tek­st Okruchy

28 marca 2017, 21:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Kto nie chce czy­nić [...]

28 marca 2017, 10:09Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Kto nie chce czy­nić [...]

27 marca 2017, 22:49Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Kto nie chce czy­nić [...]

27 marca 2017, 21:22Magness sko­men­to­wał tek­st Kto nie chce czy­nić [...]

23 marca 2017, 23:09HeLkon sko­men­to­wał tek­st Dla wspa­niałego mężczyz­ny [...]

19 marca 2017, 19:27HeLkon sko­men­to­wał tek­st Nikt nie wie, co [...]